اثر تراکم ذخیره‌سازی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و پارامترهای خون و عضله در ماهی گورامی عظیم‌الجثه (Osphronemus goramy Lacepede, 1801)
1. اثر تراکم ذخیره‌سازی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و پارامترهای خون و عضله در ماهی گورامی عظیم‌الجثه (Osphronemus goramy Lacepede, 1801)
دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 74-84

چکیده
  چکیده گورامی عظیم‌الجثه (Osphronemus goramy) از جمله ماهیانی می‌باشد که به‌خصوص در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا از نظر پرورش گوشتی و کشت توأم و در ایران به‌عنوان یک گونه زینتی دارای اهمیت است. با توجه به عدم وجود ...  بیشتر