اثرات جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغن‌های گیاهی بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب بچه‌فیل‌ماهی پرورشی (Huso huso)
1. اثرات جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی با روغن‌های گیاهی بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب بچه‌فیل‌ماهی پرورشی (Huso huso)
دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-13

چکیده
  چکیده در این تحقیق، اثرات جایگزینی سطوح مختلف روغن‌های گیاهی به‌جای روغن ماهی بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب بچه‌فیل‌ماهیان پرورشی (49/0±01/27 گرم) به‌مدت 8 هفته مورد بررسی قرار ...  بیشتر
ارزش غذایی گوشت ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) و بررسی تغییرات آن طی نگهداری در سردخانه با دمای 18- درجه سانتی‌گراد
2. ارزش غذایی گوشت ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) و بررسی تغییرات آن طی نگهداری در سردخانه با دمای 18- درجه سانتی‌گراد
دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 59-69

چکیده
  چکیده ماهی حلوا سفید (pampus argenteus) از جمله گونه‌های مهم در آب‌های خلیج‌فارس می‌باشد. در این پژوهش، ترکیبات غذایی و اسیدهای چرب موجود در گوشت این ماهی و تغییرات آن‌ها طی نگهداری در سردخانه با دمای 18- درجه ...  بیشتر
تغییرات شاخص‌های احشایی، کبدی و سطوح اسیدهای چرب کبد بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss W., 1792) تحت تاثیر تغذیه با روغن‌های گیاهی
3. تغییرات شاخص‌های احشایی، کبدی و سطوح اسیدهای چرب کبد بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss W., 1792) تحت تاثیر تغذیه با روغن‌های گیاهی
دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 51-60

چکیده
  چکیده ماهی قزل­آلای رنگین­کمان، برای رشد طبیعی همانند ماهی­های دیگر به اسیدهای چرب سری n-3 و n-6 نیاز دارد. در این تحقیق، ارزیابی اثر مقایسه­ای روغن­های مختلف بر روی کبد بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین ...  بیشتر
تغلیظ و خالص‌سازی اسیدهای چرب امگا -3 با روش کمپلکس اوره
4. تغلیظ و خالص‌سازی اسیدهای چرب امگا -3 با روش کمپلکس اوره
دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 1-9

چکیده
  روغن ماهی به‌وسیله روش Bligh and Dyer از بافت ماهیچه‌ای فیتوفاگ استخراج گردید، نمونه‌های روغن در 70- درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند و سپس اسیدهای چرب چند غیراشباعی به‌کمک روش کمپلکس اوره تغلیظ شدند. خالص‌سازی ...  بیشتر