بیولوژی تولیدمثل ماهی کریشو ماده در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر)
1. بیولوژی تولیدمثل ماهی کریشو ماده در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر)
دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 11-25

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی زیست­شناسی تولیدمثل و بافت­شناسی تخمدان ماهی کریشو بزرگ Saurida tumbil  از خانواده کیجارماهیان است که از آبهای سواحل ایرانی خلیج فارس (بندربوشهر) و از بهمن 1385 تا بهمن 1386 تحت نمونه‌برداری ...  بیشتر
تجمع کادمیوم، مس و آهن در بافت‌های ماهی شبه شوریده Johnius belangerii (C.) در سواحل شمالی خلیج فارس (بندر‌دیلم)
2. تجمع کادمیوم، مس و آهن در بافت‌های ماهی شبه شوریده Johnius belangerii (C.) در سواحل شمالی خلیج فارس (بندر‌دیلم)
دوره 3، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 1-8

چکیده
  چکیده در مطالعه حاضر غلظت فلزات سنگین کادمیوم، مس و آهن در بافت‌های عضله، آبشش و کبد ماهی شبه شوریده در آبهای سواحل بندر دیلم در استان بوشهر به‌مدت یک سال از شهرریورماه 1385 تا پایان مردادماه 1386 به‌‌صورت ...  بیشتر