بررسی برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید شاه میگو (Panulirus homarus) در سواحل دریای عمان
1. بررسی برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید شاه میگو (Panulirus homarus) در سواحل دریای عمان
دوره 9، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 34-42

چکیده
  چکیده در این مطالعه، پایش ذخایر شاه میگو به‌منظور مطالعه برخی پارامترهای زیستی در ترکیب صید نظیر میزان صید در واحد تلاش (CPUE)، فراوانی طبقات طولی در ترکیب صید، زمان اوج فعالیت تخمریزی ، طول کاراپاس در ...  بیشتر
پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در آب‌های ساحلی دریای خزر طی سال‌های 85-1383
2. پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در آب‌های ساحلی دریای خزر طی سال‌های 85-1383
دوره 8، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 1-6

چکیده
  چکیده در این پژوهش، تنوع گونه‌ای، پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در عمق‌های کم‌تر از 10 متر در حوضه آب‌های ساحلی استان مازندران در دریای خزر با استفاده از دام گوشگیر طی سال‌های 85-1383 مورد بررسی ...  بیشتر