کاربرد برخی از روش‌های تشخیص و تعیین مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان خاویاری
1. کاربرد برخی از روش‌های تشخیص و تعیین مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان خاویاری
دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 21-31

چکیده
  چکیده به‌کارگیری روش‌های مختلفی برای تشخیص جنسیت ماهیان خاویاری ضروری به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش، 206 قطعه از 4 گونه تاس‌ماهیان شامل 30 قطعه تاس‌ماهی ایرانی، 40 قطعه تاس‌ماهی شیپ، 121 قطعه فیل‌ماهی ...  بیشتر
پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در آب‌های ساحلی دریای خزر طی سال‌های 85-1383
2. پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در آب‌های ساحلی دریای خزر طی سال‌های 85-1383
دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-6

چکیده
  چکیده در این پژوهش، تنوع گونه‌ای، پراکنش زمانی و مکانی ماهیان خاویاری در عمق‌های کم‌تر از 10 متر در حوضه آب‌های ساحلی استان مازندران در دریای خزر با استفاده از دام گوشگیر طی سال‌های 85-1383 مورد بررسی ...  بیشتر