توان تولید طبیعی رودخانه لوندویل آستارا بر اساس جوامع کفزیان
1. توان تولید طبیعی رودخانه لوندویل آستارا بر اساس جوامع کفزیان
دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1387، ، صفحه 1-16

چکیده
  چکیده رودخانه لوندویل آستارا از رودخانه‌های مستقل زیر حوضه تالش - انزلی است که در جنوب غرب و جنوب شهرستان آستارا جریان دارد و در شهر لوندویل به دریای خزر می‌ریزد. اهداف عملیات انجام شده در این مطالعه ...  بیشتر
توان تولید طبیعی رودخانه لوندویل آستارا بر اساس جوامع کفزیان
2. توان تولید طبیعی رودخانه لوندویل آستارا بر اساس جوامع کفزیان
دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1386، ، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده رودخانه لوندویل آستارا از رودخانه‌های مستقل زیر حوضه تالش - انزلی است که در جنوب غرب و جنوب شهرستان آستارا جریان دارد و در شهر لوندویل به دریای خزر می‌ریزد. اهداف عملیات انجام شده در این مطالعه ...  بیشتر