(گزارش کوتاه علمی) بررسی میزان هم‌آوری و بازماندگی آرتمیای بکرزای (Artemia parthnogenetica) دریاچه اینچه گلستان در شرایط آزمایشگاهی
1. (گزارش کوتاه علمی) بررسی میزان هم‌آوری و بازماندگی آرتمیای بکرزای (Artemia parthnogenetica) دریاچه اینچه گلستان در شرایط آزمایشگاهی
دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 97-103

چکیده
  چکیده در این مطالعه، برخی خصوصیات زیستی آرتمیای بکرزای (Artemia parthnogenetica) دریاچه اینچه واقع در استان گلستان در سال 1387 مورد مطالعه قرار گرفت. اختصاصات زیستی سیست آرتمیای جمع‌آوری شده از دریاچه اینچه شامل؛ ...  بیشتر
تعیین زمان رسیدگی و تولید مثل ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سواحل استان گلستان
2. تعیین زمان رسیدگی و تولید مثل ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سواحل استان گلستان
دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1386، ، صفحه 25-32

چکیده
  چکیده در این بررسی روند تولیدمثلی، فصل تخمریزی و مراحل توسعه تخمدان ماهی کپور معمولی در سواحل استان گلستان تعیین گردید بلوغ و تخمریزی این گونه بوسیله مشاهدات ماکروسکوپی از آبان 84 تا خرداد 85 مورد مطالعه ...  بیشتر