خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی کفال طلایی Risso 1810 aurata Liza در حوضه جنوبی دریای خزر
1. خصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی کفال طلایی Risso 1810 aurata Liza در حوضه جنوبی دریای خزر
دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 33-45

چکیده
  چکیده ماهی کفال بومی دریای خزر نبوده و در سال 1930 از دریای سیاه به آن‌جا منتقل شده است. این احتمال وجود دارد با گذشت حدود 80 سال از روند سازگار شدن این ماهی با شرایط دریای خزر، برخی از خصوصیات ریختی این ماهی ...  بیشتر
شمارش لوکوسیت‌های خون کفال طلایی (Liza auratus ) طی مهاجرت تولید مثلی
2. شمارش لوکوسیت‌های خون کفال طلایی (Liza auratus ) طی مهاجرت تولید مثلی
دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1386، ، صفحه 11-18

چکیده
                30 قطعه ماهی کفال طلایی (Liza auratus) از آبان تا نیمه اول دی ماه 1383، از 4 ایستگاه در اندازه‌های مختلف در منطقه غرب مازندران توسط تور پره نمونه‌برداری شد. پس از بیهوشی ...  بیشتر