ارزیابی کیفیت 6 چشمه شمال شهرستان دامغان براساس تنوع درشت بی‌مهرگان کف‌زی
1. ارزیابی کیفیت 6 چشمه شمال شهرستان دامغان براساس تنوع درشت بی‌مهرگان کف‌زی
دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 43-55

چکیده
  چکیده شهرستان دامغان یکی از شهرستان‌های تابعه استان سمنان می‌باشد. این شهرستان در فاصله 120 کیلومتری شرق سمنان و 70 کیلومتری غرب شاهرود واقع شده است. امروزه، در مطالعات تعیین کیفیت آب، بررسی حضور درشت ...  بیشتر