تولید انبوه ریزجلبک اسپیرولینا Spirulina Platensis به‌منظور استفاده در غذای میگو
1. تولید انبوه ریزجلبک اسپیرولینا Spirulina Platensis به‌منظور استفاده در غذای میگو
دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 49-56

چکیده
  چکیده جلبک‌ها در صنایع آبزی‌پروری جهت پرورش همه مراحل لاروی سخت‌پوستان و سایر آبزیان مورد استفاده قرار می‌گیرند. اسپیرولینا به‌عنوان یک غذای تندرستی برای انسان‌ها معروف شده و به‌صورت پودر و پلت ...  بیشتر