ارزیابی اثر ضد قارچی ازون برروی آب ورودی کارگاه تکثیر ماهیان خاویاری
1. ارزیابی اثر ضد قارچی ازون برروی آب ورودی کارگاه تکثیر ماهیان خاویاری
دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 19-26

چکیده
  چکیده قارچ­های آبزی به­عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیب رسان به روند تولید تخم ماهی محسوب می­گردند، بطوری­که آلودگی­های قارچی در کارگاه­های تکثیر ماهی می­توانند منجر به مرگ و میر وسیعی گردند. ...  بیشتر
تعیین غلظت کشنده فرمالین بر روی بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون‌برون (Acipenser stellatus)
2. تعیین غلظت کشنده فرمالین بر روی بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون‌برون (Acipenser stellatus)
دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-7

چکیده
  چکیده فرمالین یکی از مواد ضدعفونی‌کننده است که به‌طور گسترده برای کنترل بیماری‌های قارچی تخم ماهیان به‌کار می‌رود. تا به حال غلظت کشنده این ماده برای بچه‌ماهیان انگشت‌قد خاویاری تعیین نشده است. ...  بیشتر