بررسی ابتلاء به ویبریوهای دریایی در یک مزرعه پرورش میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در بندر دیلم با تأکید بر ویبریو کلرا (Vibrio cholerae)
1. بررسی ابتلاء به ویبریوهای دریایی در یک مزرعه پرورش میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در بندر دیلم با تأکید بر ویبریو کلرا (Vibrio cholerae)
دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 39-46

چکیده
  چکیده ویبریوها پاتوژن‌هایی هستند که به‌طور وسیعی در محیط‌های دریایی منتشر هستند. این ارگانیسم‌ها به‌طور فراوانی از محدوده وسیعی از مواد غذایی دریایی خام جدا شده‌اند. با توجه به این‌که برخی ویبریوها ...  بیشتر
اندازه‌گیری فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در عضله و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus)
2. اندازه‌گیری فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در عضله و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus)
دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 72-82

چکیده
  چکیده هدف از تحقیق حاضر، تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم در عضله خوراکی و پوسته میگوی سفید هندی پرورشی (Fenneropenaeus indicus) انجام شد. نخست، 6 کیلوگرم نمونه (90 نمونه میگو) میگوی پرورشی از استان هرمزگان ...  بیشتر