میزان شیوع نفروکلسینوزیس در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان منطقه بیضاء استان فارس
1. میزان شیوع نفروکلسینوزیس در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان منطقه بیضاء استان فارس
دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 13-34

چکیده
  چکیده نفروکلسینوز در ماهی‌ها یک اختلال مزمن است که منجر به کاهش رشد و نهایتاً مرگ و میر شدی در ماهی‌ها می‌گردد. این اختلال با تغییرات دژنراتیو و تجمع نمک‌های کلسیم و منیزیم در میزراه و لوله‌های جمع‌آوری‌کننده ...  بیشتر
استفاده از افزودنی NEXT Enhance150 (تیمول و کارواکرول) به‌منظور بررسی کارایی رشد، ترکیبات مغذی بدن و شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
2. استفاده از افزودنی NEXT Enhance150 (تیمول و کارواکرول) به‌منظور بررسی کارایی رشد، ترکیبات مغذی بدن و شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 83-90

چکیده
  چکیده یک آزمایش تغذیه‌ای به‌منظور ارزیابی تأثیر تیمول و کارواکرول بر عملکرد رشد، بازماندگی و تغییرات سلول‌های خونی در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. NEXT Enhance 150 به‌عنوان یک فرآورده گیاهی ...  بیشتر
ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان
3. ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده برای مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان
دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 14-26

چکیده
  چکیده[1] وجود اطلاعات بهای تمام شده ماهیان پرورشی برای استفاده مدیریت در امر تصمیم­گیری، ضروری و حیاتی می­باشد. تأمین اطلاعات مورد نیاز یاد شده مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری بهای تمام شده متناسب ...  بیشتر
تغییرات شاخص‌های احشایی، کبدی و سطوح اسیدهای چرب کبد بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss W., 1792) تحت تاثیر تغذیه با روغن‌های گیاهی
4. تغییرات شاخص‌های احشایی، کبدی و سطوح اسیدهای چرب کبد بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss W., 1792) تحت تاثیر تغذیه با روغن‌های گیاهی
دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 51-60

چکیده
  چکیده ماهی قزل­آلای رنگین­کمان، برای رشد طبیعی همانند ماهی­های دیگر به اسیدهای چرب سری n-3 و n-6 نیاز دارد. در این تحقیق، ارزیابی اثر مقایسه­ای روغن­های مختلف بر روی کبد بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین ...  بیشتر
اثرات متقابل لیزین و ال‌کارنتین بر فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای کیفی خون در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
5. اثرات متقابل لیزین و ال‌کارنتین بر فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای کیفی خون در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 61-69

چکیده
  چکیده به‌منظور بررسی اثرات متقابل لیزین و ال‌کارنتین (تارترات) بر رشد و برخی پارامترهای کیفی خون در بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، آزمایشی با 900 قطعه بچه‌ماهی با میانگین وزنی 50 گرم به‌مدت 2 ماه انجام ...  بیشتر
(گزارش کوتاه علمی) تأثیر خروجی کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss بر کیفیت آب نهر زرین‌گل استان گلستان
6. (گزارش کوتاه علمی) تأثیر خروجی کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان، Oncorhynchus mykiss بر کیفیت آب نهر زرین‌گل استان گلستان
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 90-96

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات پساب مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بر روی پارامترهای کیفی آب نهر زرین‏گل می‌باشد.‌ در این مطالعه، دو کارگاه تکثیر پرورش ماهی و 6 ایستگاه نمونه‌برداری ...  بیشتر
مطالعه امکان‌سنجی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss, Walbaum در قنوات استان یزد، با استفاده از GIS
7. مطالعه امکان‌سنجی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhynchus mykiss, Walbaum در قنوات استان یزد، با استفاده از GIS
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 50-60

چکیده
  چکیده نبود منابع آب سطحی مناسب در مناطق خشک و نیمه‌خشک، صنعت آبزی‌پروری این مناطق را ناگزیر به استفاده از منابع آبی زیرزمینی کرده است. با توجه به این‌که کیفیت آب و منابع آبی، از جمله عوامل تعیین‌کننده ...  بیشتر
مقایسه پروفیل اسید چرب و اسید آمینه و ترکیب شیمیایی لاشه در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
8. مقایسه پروفیل اسید چرب و اسید آمینه و ترکیب شیمیایی لاشه در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)
دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 1-9

چکیده
  چکیده هدف این مطالعه، مقایسه میزان ترکیبات شیمیایی (چربی، پروتئین و خاکستر)، مقدار رطوبت و تعیین پروفیل اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه در سه گونه ماهی (ماهی کپور معمولی، سفید و قزل‌آلای رنگین‌کمان) بوده ...  بیشتر
اثرات استفاده از پروبیوتیک‌های یستچر و بلوگاتکس در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
9. اثرات استفاده از پروبیوتیک‌های یستچر و بلوگاتکس در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 10-20

چکیده
  چکیده در این آزمایش اثر سطوح مختلف از پروبیوتیک‌های یستچر(شامل 1/0، 2/0 و 3/0 کیلوگرم در تن)، بلوگاتکس I (شامل CFU/gfood9ج10×2، 9ج10×5 و 109×9)، بلوگاتکس II (شامل CFU/gfood9 10×2، 9 10×5 و 109×9)و مخلوطی از مقدار ...  بیشتر
پرورش ماهی قزل‌آلا و افزایش تراکم آن در محیط پرورش با استفاده از پساب خروجی در شرایط آزمایشگاهی
10. پرورش ماهی قزل‌آلا و افزایش تراکم آن در محیط پرورش با استفاده از پساب خروجی در شرایط آزمایشگاهی
دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 45-53

چکیده
  چکیده طی پژوهشی 35 روزه اثر افزایش سرعت آب بر پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله کاربرد مجدد آب خروجی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار بررسی گردید. در این تحقیق تغییرات وزن، طول، نرخ رشد ...  بیشتر
تأثیر محصول پروبیوتیکی Vanagen بر معیارهای رشد و بقاء بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
11. تأثیر محصول پروبیوتیکی Vanagen بر معیارهای رشد و بقاء بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 92-98

چکیده
  چکیده در این تحقیق تأثیر یک محصول باکتریایی پروبیوتیکی بنام واناژن بعنوان محرک رشد و ایمنی بر معیارهای رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss) به‌مدت دو ماه مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر
مقایسه فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب قبل و بعد از مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در رودخانه دوهزار تنکابن
12. مقایسه فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب قبل و بعد از مزارع پرورش ماهی قزل‌آلا در رودخانه دوهزار تنکابن
دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 66-72

چکیده
  چکیده هدف این پژوهش مقایسه پارامترهای کیفی آب قبل از ورود و دقیقا بعد از خروج از دو مزرعه پرورش ماهی و همین‌طور آب رودخانه در مسافت حدود 500 متری بعد از هر مزرعه در رودخانه دو هزار تنکابن بود. پارامترهای ...  بیشتر
تعیین شیوع استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس در مزارع منتخب تکثیر و پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان استان مازندران
13. تعیین شیوع استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس در مزارع منتخب تکثیر و پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان استان مازندران
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 94-101

چکیده
  چکیده هدف از این تحقیق تعیین شیوع استافیلوکوکوزیس و میکروکوکوزیس و نیز شناسایی گونه‌های باکتریایی عامل این بیماری‌ها در مزارع منتخب تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آ‌لای رنگین‌کمان استان مازندران است. امروزه ...  بیشتر
بررسی جایگزینی کنجاله گلزا به جای کنجاله سویا در جیره غذایی بر ترکیب لاشه قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
14. بررسی جایگزینی کنجاله گلزا به جای کنجاله سویا در جیره غذایی بر ترکیب لاشه قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 4، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 57-66

چکیده
  چکیده در این تحقیق، 5 جیره غذایی برای بررسی تاثیرات جایگزینی سطوح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصدی کنجاله سویا بوسیله  کنجاله کلزا  بر ترکیب لاشه  قزل‌آلای رنگین کمان با کمک نرم‌افزار UFFDA فرموله شد. تمامی ...  بیشتر
تعیین اثرات جایگزینی کنجاله سویا به‌جای کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
15. تعیین اثرات جایگزینی کنجاله سویا به‌جای کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 21-30

چکیده
  چکیده به‌منظور اثرات جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا بر رشد قزل‌آلای رنگین‌کمان پنج جیره غذایی با جایگزینی سطوح صفر، 25، 50، 75 و 100 درصدی کنجاله سویا به‌وسیله کنجاله کانولا بر فاکتورهای رشد قزل‌آلای ...  بیشتر
بررسی امکان استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی جهت پرورش مولدین قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزیابی کیفیت اسپرم و تخمک
16. بررسی امکان استفاده از آب‌های لب‌شور زیرزمینی جهت پرورش مولدین قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارزیابی کیفیت اسپرم و تخمک
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 41-50

چکیده
  چکیده در این آزمایش با توجه به وجود استعدادهای فراوان آبزی‌پروری با استفاده از منابع آب لب‌شور زیرزمینی خصوصاً در نواحی مرکزی ایران و رشد سریع‌تر گنادهای ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در آب لب‌شور ...  بیشتر