شناسایی، فراوانی و شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی گونه‌ای ماهیان کرگانرود استان گیلان‌
1. شناسایی، فراوانی و شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی گونه‌ای ماهیان کرگانرود استان گیلان‌
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 77-91

چکیده
  چکیده رودخانه‌ کرگان­رود در ناحیه‌ جنوب‌­غربی‌ دریای‌ خزر قرار داشته‌ و از نظر تخم‌ریزی گونه‌های‌ مهاجر‌، تغذیه ماهیان‌ مصبی‌ و داشتن جمعیت‌های‌ خاص ماهیان‌ دارای‌ اهمیت‌ می‌باشد. هدف‌ ...  بیشتر
شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان رودخانه قزل اوزن (استان زنجان)
2. شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان رودخانه قزل اوزن (استان زنجان)
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 31-40

چکیده
  چکیده             رودخانه قزل اوزن یکی از مهمترین رودخانه‌های استان زنجان می‌باشد. این بررسی با هدف شناسایی و تعیین فراوانی ماهیان رودخانه در طی سال‌های 87-1386 انجام و تعداد ...  بیشتر
ارزیابی شاخص زیستی آلودگی و فون کفزیان نهر مادرسو پارک ملی گلستان
3. ارزیابی شاخص زیستی آلودگی و فون کفزیان نهر مادرسو پارک ملی گلستان

سارا جرجانی؛ افشین قلیچی؛ رضا اکرمی؛ وحید خیرآبادی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1387، ، صفحه 49-61

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی ماکروبنتوزهای رودخانه مادرسووبررسی فراوانی آنها در ایستگاه­های مختلف در ماه‌های مختلف بود. نمونه­برداری به‌صورت ماهانه از فروردین 1385 تا اسفند 1385 انجام شد. نمونه‌های ماکروبنتوز ...  بیشتر