بافت‌شناسی تکامل تخمدان ماهیان سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) در تالاب امیرکلایه لاهیجان
1. بافت‌شناسی تکامل تخمدان ماهیان سوف حاجی‌طرخان (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) در تالاب امیرکلایه لاهیجان

محمد وفاجوی دیانتی؛ علی بانی؛ رضوان اله کاظمی

دوره 15، شماره 3 ، دی 1400، ، صفحه 42-50

چکیده
  بررسی تعیین مراحل رسیدگی جنسی ماهی سوف حاجی‌طرخان براساس 87 قطعه ماهی ماده صید شده از تالاب امیرکلایه لاهیجان از آذرماه سال 89 لغایت آبان‌ماه سال 90 انجام شد. به‌منظور انجام این آزمایش، پس از تشریح نمونه‌ها، ...  بیشتر
بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران)
2. بررسی بیولوژی تولیدمثل سس ماهی کورا Barbus lacerta در رودخانه تجن (استان مازندران)
دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 17-27

چکیده
  چکیده این پژوهش از مردادماه سال 1389 تا تیرماه 1390 در رودخانه‌های تجن ساری (استان مازندران) به‌منظور بررسی خصوصیات تولیدمثلی سس ماهی کورا (Barbus lacerta)انجام گرفت. نمونه‌برداری‌ها به‌صورت ماهانه با استفاده ...  بیشتر
خصوصیات تولیدمثلی ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه شاپور بوشهر
3. خصوصیات تولیدمثلی ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه شاپور بوشهر
دوره 4، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 74-80

چکیده
  چکیده این تحقیق به‌منظور تعیین وضعیت تولیدمثلی ماهی شیربت در رودخانه شاپور استان بوشهر از دی‌ماه 1387 تا دی‌ماه 1388 انجام گرفت. 891 قطعه ماهی توسط تورهای گوشگیر با چشمه‌های مختلف صید گردید که مسن‌ترین ...  بیشتر