میزان تجمع زیستی نیکل و وانادیوم در بافت‌های کبد و قلب تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر
1. میزان تجمع زیستی نیکل و وانادیوم در بافت‌های کبد و قلب تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر
دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 19-27

چکیده
  چکیده در سال­های اخیر، دریای خزر در معرض آلودگی نفتی شدید ناشی از استخراج و حمل نفت قرار گرفته است. این تحقیق به­منظور تعیین میزان قابلیت تجمع زیستی فلزات نیکل و وانادیوم به­عنوان شاخص آلودگی نفتی ...  بیشتر
مقایسه نانوسید، پراکسید هیدروژن و کلرامینT در کاهش فلور قارچی لارو تاس‌ماهی ایرانی، Acipenser persicus
2. مقایسه نانوسید، پراکسید هیدروژن و کلرامینT در کاهش فلور قارچی لارو تاس‌ماهی ایرانی، Acipenser persicus
دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 14-22

چکیده
  چکیده در این پژوهش کارایی نانوسید به‌عنوان ماده شیمیایی جدید با پراکسید هیدروژن ماده رایج ضدعفونی در آبزی‌پروری و کلرامین T ماده ضدعفونی‌کننده فعال علیه پاتوژن‌های مختلف در میزان کنترل آلودگی‌های ...  بیشتر
(گزارش کوتاه علمی) اثر شدت جریان آب در روند انکوباسیون تخم تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodine 1897)
3. (گزارش کوتاه علمی) اثر شدت جریان آب در روند انکوباسیون تخم تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodine 1897)
دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 65-79

چکیده
  چکیده در طی سالیان گذشته به‌منظور حفظ تنوع گونه‌ای ماهیان خاویاری و ذخایر آن‌ها به تکثیر مصنوعی روی آورده شده است. یکی از موارد مهم در تکثیر، شرایط محیطی مثل دما، اکسیژن، شدت جریان و... است. در این مطالعه ...  بیشتر
اثر آنتاگونیستیکی باکتری‌های اسیدلاکتیک جدا شده از روده تاس‌ماهی ایرانی بر Aeromonas hydrophila
4. اثر آنتاگونیستیکی باکتری‌های اسیدلاکتیک جدا شده از روده تاس‌ماهی ایرانی بر Aeromonas hydrophila
دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 43-47

چکیده
  چکیده امروزه با توجه به اثرات سودمند باکتری‌های اسید لاکتیک استفاده از آن‌ها در پرورش آبزیان به‌طور چشم‌گیری در حال افزایش است. آنتاگونیسم با بیماری‌ها، خاصیت کلنی شدن در روده و افزایش مقاومت میزبان ...  بیشتر
کیفیت اسپرم تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) پس از نگهداری در سرما با دی‌متیل سولفوکساید (DMSO)
5. کیفیت اسپرم تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) پس از نگهداری در سرما با دی‌متیل سولفوکساید (DMSO)
دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 60-70

چکیده
  چکیده[1] حداکثر زمان توانایی باروری اسپرم در دمای معمولی محیط، 5 تا 6 ساعت بعد از استحصال آن از مولد نر است. در حالی‌که با روش انجماد و با استفاده از رقیق‌کننده‌ها و مواد محافظ سرمای مناسب، می‌توان اسپرم ...  بیشتر
بررسی تأثیر ماده نگهدارنده دی‌استات‌سدیم روی کیفیت خاویار قره‌برون در طول دوره نگهداری در سردخانه
6. بررسی تأثیر ماده نگهدارنده دی‌استات‌سدیم روی کیفیت خاویار قره‌برون در طول دوره نگهداری در سردخانه
دوره 3، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 20-30

چکیده
  چکیده در این بررسی برای عمل‌آوری خاویار ماهی قره‌برون، به‌جای مواد نگهدارنده بوراکس و اسید بوریک که توسط شیلات ایران در ترکیب با نمک طعام با عنوان نمک مخلوط جهت عمل‌آوری خاویار استفاده می‌گردد، از ...  بیشتر
بررسی اثرات سختی کل بر میزان درصد لقاح تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus
7. بررسی اثرات سختی کل بر میزان درصد لقاح تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus
دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1387، ، صفحه 61-70

چکیده
  چکیده تحرک اسپرم ماهی به­عنوان شاخص قابلیت لقاح آن بستگی به یون کلسیم و یون منیزیم دارد. زیرا این دو یون در کنار هم برای شروع تحرک اسپرم در ماهیان آب شیرین ضروری هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سختی ...  بیشتر
اندازه‌گیری مقادیر طبیعی برخی فاکتورهای سرم خون (الکترولیت و غیر الکترولیتها) تاسماهی ایرانی
8. اندازه‌گیری مقادیر طبیعی برخی فاکتورهای سرم خون (الکترولیت و غیر الکترولیتها) تاسماهی ایرانی

سید‌احمد شهیدی یاساقی؛ محمد مازندرانی؛ آزاده قربانی حسن سرایی؛ رسول قربانی؛ نرگس سلیمانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1387، ، صفحه 29-37

چکیده
              یکی از مهمترین راه‌های تشخیص بیماری در ماهیان، بررسی و آنالیز هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون آنها است. در این پژوهش به بررسی و تعیین میزان طبیعی 12 پارامتر بیوشیمیایی ...  بیشتر