بررسی تغییرات صید در واحد سطح و تنوع گونه‌ای براساس عمق در راشگو ماهیان در دریای عمان سواحل سیستان و بلوچستان
1. بررسی تغییرات صید در واحد سطح و تنوع گونه‌ای براساس عمق در راشگو ماهیان در دریای عمان سواحل سیستان و بلوچستان
دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 68-76

چکیده
  چکیده راشگوماهیان از مهم‌ترین ذخایر کفزی در سواحل دریای عمان می‌باشند که از اهمیت به‌سزایی برخوردارند و پژوهش در مورد آن‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.گشت به‌وسیله شناور تحقیقاتی فردوس 1 انجام گرفت. محدوده ...  بیشتر
بررسی تغییرات صید در واحد سطح و تنوع گونه‌ای براساس عمق در راشگو ماهیان در دریای عمان سواحل سیستان و بلوچستان
2. بررسی تغییرات صید در واحد سطح و تنوع گونه‌ای براساس عمق در راشگو ماهیان در دریای عمان سواحل سیستان و بلوچستان
دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 68-76

چکیده
  چکیده راشگوماهیان از مهم‌ترین ذخایر کفزی در سواحل دریای عمان می‌باشند که از اهمیت به‌سزایی برخوردارند و پژوهش در مورد آن‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.گشت به‌وسیله شناور تحقیقاتی فردوس 1 انجام گرفت. محدوده ...  بیشتر
مقایسه پراکنش پرتاران و شاخص‌های زیستی آنان در منطقه بین جزر و مدی بحرکان در دو فصل پاییز و بهار
3. مقایسه پراکنش پرتاران و شاخص‌های زیستی آنان در منطقه بین جزر و مدی بحرکان در دو فصل پاییز و بهار
دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 103-111

چکیده
  چکیده پرتاران، گروهی از ماکروبنتوزها هستند که به‌دلیل بالا بودن غنای گونه‌ای و تنوع بسیار زیاد در محیط‌های آبی و همچنین حضورشان در انواع بسترها و زیستگاه‌های دریایی و نقش آن‌ها در زنجیره غذایی آب‌ها، ...  بیشتر
شناسایی، فراوانی و شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی گونه‌ای ماهیان کرگانرود استان گیلان‌
4. شناسایی، فراوانی و شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی گونه‌ای ماهیان کرگانرود استان گیلان‌
دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 77-91

چکیده
  چکیده رودخانه‌ کرگان­رود در ناحیه‌ جنوب‌­غربی‌ دریای‌ خزر قرار داشته‌ و از نظر تخم‌ریزی گونه‌های‌ مهاجر‌، تغذیه ماهیان‌ مصبی‌ و داشتن جمعیت‌های‌ خاص ماهیان‌ دارای‌ اهمیت‌ می‌باشد. هدف‌ ...  بیشتر