اثر بسته‌بندی تحت خلاء بر روی شاخص‌های اکسیداسیون چربی فیله ماهی کفال (Liza spp) در شرایط نگهداری دمای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد
1. اثر بسته‌بندی تحت خلاء بر روی شاخص‌های اکسیداسیون چربی فیله ماهی کفال (Liza spp) در شرایط نگهداری دمای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد
دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 57-71

چکیده
  چکیده اثر بسته‌بندی در شرایط خلاء بر شاخص‌های اکسیداسیون چربی بافت ماهی کفال، تعیین زمان ماندگاری آن به‌مدت 45 روز در شرایط یخچال 4 درجه سانتی‌گراد و انجماد 18- درجه سانتی‌گراد مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر
اثرات روش‌های مختلف خشک کردن بر کیفیت و اجزای غذایی گاماروس (Pontogammarus maeoticus)
2. اثرات روش‌های مختلف خشک کردن بر کیفیت و اجزای غذایی گاماروس (Pontogammarus maeoticus)
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 65-70

چکیده
  چکیده در این آزمایش گاماروس‌های جمع‌آوری شده از ساحل جنوبی دریای خزر در ناحیه بندرانزلی توسط چهار تیمار حرارتی متفاوت شامل 3 تکرار که عبارت بودند از جریان هوای گرم، انرژی غیرمستقیم خورشید، انرژی مستقیم ...  بیشتر