تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در سد گلستان
1. تغییرات فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب در سد گلستان
دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 29-38

چکیده
  چکیدهدریاچه­های پشت سد جزو منابع آبى نیمه طبیعى داخلى محسوب مى­شوند و از دیدگاه آبزى­پرورى از جایگاه ویژه‏اى برخوردار هستند. براى دستیابى به اهداف مدیریتى، دانستن الگوى تغییرات پارامترهای زیستی ...  بیشتر
بررسی توسعه آبزی‌پروری در حوضه رودخانه ارس- منطقه استان اردبیل
2. بررسی توسعه آبزی‌پروری در حوضه رودخانه ارس- منطقه استان اردبیل
دوره 8، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 70-81

چکیده
  چکیده این بررسی با هدف سنجش پارامترهای کیفی آب رودخانه ارس برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در حوزه جغرافیایی استان اردبیل واقع در منطقه شمال‌غربی کشور ایران، انجام شد. نمونه‌برداری‌ها در طی یک‌سال ...  بیشتر
ارزیابی هیدروشیمیایی و کیفی آب آب‌بندهای منتخب استان مازندران به‌منظور امکان‌سنجی توسعه آبزی‌پروری2
3. ارزیابی هیدروشیمیایی و کیفی آب آب‌بندهای منتخب استان مازندران به‌منظور امکان‌سنجی توسعه آبزی‌پروری2
دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 1-13

چکیده
  چکیده تعداد زیادی مزرعه ماهی، آب‌بندان و استخر طبیعی بزرگ در نواحی شمالی ایران به‌خصوص در مازندران وجود دارد. جایی‌که یکی از مهم‌ترین استان‌ها برای پرورش ماهیان گرمابی مثل کپورماهیان (Cyprinidae) می‌باشند. ...  بیشتر