شاخص‌های رشد بچه‌ماهی نورس کپورماهی هندی مریگال (Crirhinus cirrhosus) تا مرحله انگشت‌قد در استخرهای خاکی استان گیلان
1. شاخص‌های رشد بچه‌ماهی نورس کپورماهی هندی مریگال (Crirhinus cirrhosus) تا مرحله انگشت‌قد در استخرهای خاکی استان گیلان
دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 28-38

چکیده
  چکیده به‌منظور امکان پرورش یک گونه از کپورماهیان هندی با نام علمی مریگال (Cirrhinus cirrhosus) در شرایط اقلیمی کشور و دست‌یابی به برخی از نرماتیوهای رشد از مرحله لارو تا مرحله انگشت‌قد اقدام به واردات بچه‌ماهیان ...  بیشتر
ارزیابی عملکرد کمی و کیفی پرورش بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در استخرهای خاکی
2. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی پرورش بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در استخرهای خاکی
دوره 1، شماره 1 ، بهار 1386، ، صفحه 39-44

چکیده
  چکیده به‌منظور ارزیابی عملکرد مدیریت پرورش بچه ماهیان کلمه در استخر خاکی در منطقه سیجوال بندرترکمن، تعداد 8 استخر به‌طور تصادفی انتخاب گردید. نتایج حاصل از بررسی2900 نمونه بچه ماهی کلمه نشان داد که بیش ...  بیشتر