شرایط زیستی مخزن سد گلستان بر اساس تولیدات اولیه
1. شرایط زیستی مخزن سد گلستان بر اساس تولیدات اولیه
دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 44-55

چکیده
  چکیدهدریاچه سد گلستان واقع در 12 کیلومتری شرق شهرستان گنبد بوده ودر سال 1379 افتتاح شده است. حجم مخزن سد گلستان 86 میلیون مترمکعب در سال 1379و52 میلیون متر مکعب در سال 1394 و مساحت آن 1500 هکتار است میباشدو با هدف ...  بیشتر
بررسی فیتوپلانکتون‌های حوزه جنوبی دریای خزر (خلیج گرگان)
2. بررسی فیتوپلانکتون‌های حوزه جنوبی دریای خزر (خلیج گرگان)
دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 15-30

چکیده
  چکیده در این پژوهش 47 جنس از فیتوپلانکتون‌ها متعلق به شاخه‌های سیانوفایتا، کلروفایتا، ‌کرایزوفایتا، پیروفایتا، اوگلنافایتا بررسی گردیده‌اند که تعداد آن‌ها در مترمکعب شمارش و بیوماس آن‌ها (میلی‌گرم ...  بیشتر
بررسی پراکنش و فراوانی جمعیت‌های فیتوپلانکتون‌ رودخانه اترک در استان خراسان شمالی
3. بررسی پراکنش و فراوانی جمعیت‌های فیتوپلانکتون‌ رودخانه اترک در استان خراسان شمالی
دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 85-96

چکیده
  چکیده مطالعه حاضر در 10 ایستگاه نمونه­برداری پس از بازدید اولیه و با استفاده از نقشه گشت­های میدانی در طول رودخانه اترک از تیر سال 1386 تا خرداد سال 1387 بصورت دو بار در ماه اجرا گردید. از هر ایستگاه در ...  بیشتر
بررسی تنوع، تراکم و فراوانی فیتو پلانکتون‌های تالاب استیل آستارا
4. بررسی تنوع، تراکم و فراوانی فیتو پلانکتون‌های تالاب استیل آستارا
دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 32-47

چکیده
  چکیده تالاب استیل آستارا با وسعتی بالغ بر 138 هکتار در جنوب غربی دریای‌خزر واقع شده و یکی از مناطق حفاظت‌شده استان گیلان می‌باشد. این بررسی از بهار1387 تا زمستان 1387 به‌مدت یک‌سال به‌منظور شناسایی فیتو‌پلانکتون‌های ...  بیشتر