شاخص‌های بوم شناختی تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع زی شناوران جانوری استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان (شهر گنبدکاووس)
1. شاخص‌های بوم شناختی تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع زی شناوران جانوری استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان (شهر گنبدکاووس)

مهرداد کمالی سنزیقی؛ امیر رحیمی؛ افشین قلیچی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 21-32

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی شاخص­های بوم شناختی تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شهر گنبد کاووس در شرق استان گلستان بود که به‌مدت یک دوره پرورش از ...  بیشتر
تراکم و پراکنش زئوپلانکتونی سد مخزنی ارسباران
2. تراکم و پراکنش زئوپلانکتونی سد مخزنی ارسباران

سیدمحمد صلواتیان؛ علی عابدینی؛ جلیل سبک‌آرا

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-10

چکیده
  به‌منظور شناسایی، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون­ها و تغییرات آنها طی 3 مرحله نمونه‌برداری از زمستان 1388 الی تابستان 1389 انجام پذیرفت. نمونه‌برداری توسط تور کمرشکن 55 میکرون (Judy Net) انجام، سپس توسط فرمالین ...  بیشتر
بررسی پراکنش و فراوانی جمعیت‌های زئوپلانکتونی در رودخانه اترک- استان خراسان شمالی
3. بررسی پراکنش و فراوانی جمعیت‌های زئوپلانکتونی در رودخانه اترک- استان خراسان شمالی
دوره 7، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 8-18

چکیده
  چکیده بررسی فراوانی و پراکنش جمعیت‌های زیستی و مقایسه آن‌ها با اکوسیستم‌های مشابه می‌تواند اطلاعات دقیقی درخصوص میزان آلودگی در اختیار محققین قرار دهد. با توجه به ورود پساب‌های صنعتی، شهری و کشاورزی ...  بیشتر
بررسی هیدروبیولوژی و لیمنولوژی استخرهای پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در کارگاه شهید مرجانی
4. بررسی هیدروبیولوژی و لیمنولوژی استخرهای پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در کارگاه شهید مرجانی
دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 26-32

چکیده
  چکیده در این بررسی 4 استخر خاکی (2 هکتاری) پرورش بچه‌ماهیان تاس‌ماهی ایرانی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. دوره پرورش 35-24 روز بود. در هر استخر بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ستون آب و همچنین بیوماس زئوپلانکتون‌ها ...  بیشتر