بررسی جریان‌های ناشی از باد با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی در خزر جنوبی (منطقه امیرآباد)
1. بررسی جریان‌های ناشی از باد با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی در خزر جنوبی (منطقه امیرآباد)
دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 56-62

چکیده
  چکیده[1] مطالعه سرعت جریان در سواحل بندر امیرآباد در تحلیل مسائل زیست محیطی و شیلات با اهمیت است. سرعت جریان می‌تواند باعث انتقال سریع آلودگی و پسماندهای صنعتی ورودی به این منطقه و تأثیرگذار در فرآیندهای ...  بیشتر