شاخص‌های بوم شناختی تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع زی شناوران جانوری استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان (شهر گنبدکاووس)
1. شاخص‌های بوم شناختی تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع زی شناوران جانوری استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شرق استان گلستان (شهر گنبدکاووس)

مهرداد کمالی سنزیقی؛ امیر رحیمی؛ افشین قلیچی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 21-32

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی شاخص­های بوم شناختی تنوع، غناء، غالبیت و یکنواختی جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی شهر گنبد کاووس در شرق استان گلستان بود که به‌مدت یک دوره پرورش از ...  بیشتر
بررسی وضعیت آلودگی قارچی ماهیان آکواریومی آب شیرین در استان گلستان
2. بررسی وضعیت آلودگی قارچی ماهیان آکواریومی آب شیرین در استان گلستان
دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 49-55

چکیده
  چکیده نمونه‌برداری از اندام‌های پوست و آبشش 420 قطعه ماهی زینتی از 7 گونه شامل ماهی گوپی دم‌قرمز (Poecilia latipinna)، گوپی معمولی (Poecilia reticulata)، پلاتی (Xiphophorus maculatus)، ماهی دم‌شمشیری (Xiphophorus hellerii)، تایگر بارب (Barbus ...  بیشتر
مقایسه ساختار طولی و وزنی Macrobrachium nipponense در تالاب‌های آلاگل، آلماگل و آجی‌گل استان گلستان
3. مقایسه ساختار طولی و وزنی Macrobrachium nipponense در تالاب‌های آلاگل، آلماگل و آجی‌گل استان گلستان
دوره 7، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 83-93

چکیده
  چکیده در این تحقیق، برخی خصوصیات زیستی میگوی (Macrobrachium nipponense)، در سه تالاب آلماگل، آجی‌گل و آلماگل در سال 89-1388 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­برداری ماهانه و با استفاده از تله تاشو صورت گرفت. در این بررسی، ...  بیشتر
بررسی روند صید ماهیان سفید، کفال، کپور و کلمه طی سال‌های 1378 تا 1387 در استان گلستان
4. بررسی روند صید ماهیان سفید، کفال، کپور و کلمه طی سال‌های 1378 تا 1387 در استان گلستان
دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 61-68

چکیده
  چکیده             در این تحقیق میزان روند صید و ذخایر ماهیان سفید، کفال، کپور و کلمه در دریای خزر در طی سال­های 1378 تا 1387 در استان گلستان بررسی شد. اطلاعات حاصل در این تحقیق از ...  بیشتر
بررسی ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزهای استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در منطقه گمیشان استان گلستان
5. بررسی ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزهای استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در منطقه گمیشان استان گلستان
دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 32-40

چکیده
  چکیده این مطالعه روی ترکیب و فراوانی ماکروبنتوزها در استخرهای پرورش میگوی سفید غربی در منطقه گمیشان استان گلستان انجام گرفت. دو استخر آب شور با سطح 1 هکتار و عمق متوسط 5/1 متر استفاده شد. در طول 4 ماه پژوهش ...  بیشتر