پهنه‌بندی پتانسیل آلایندگی رودخانه زیارت- استان گلستان با استفاده از مدل تحلیلی SWOT
1. پهنه‌بندی پتانسیل آلایندگی رودخانه زیارت- استان گلستان با استفاده از مدل تحلیلی SWOT
دوره 9، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 54-62

چکیده
  چکیده             رودخانه زیارت به­عنوان مهم­ترین منبع سطحی تامین­کننده آب شرب شهر گرگان و مناطق پیرامون آن، در سال­های اخیر با کاهش کیفیت آب مواجه بوده است. در این تحقیق ...  بیشتر
ارزیابی محیط زیستی دریاچه- تالاب بین‌المللی پریشان (استان فارس) بر مبنای مدل تحلیل مدیریتی SWOT
2. ارزیابی محیط زیستی دریاچه- تالاب بین‌المللی پریشان (استان فارس) بر مبنای مدل تحلیل مدیریتی SWOT
دوره 8، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 21-29

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف ارزیابی اکولوژیک و محیط زیستی منطقه حساس و آسیب‌پذیر تالاب بین‌المللی پریشان با تأکید بر محیط زیست منطقه و مناطق گردشگری تالاب (دریاچه) پریشان تنظیم و ارائه گردیده است. تالاب ...  بیشتر