نویسنده = رحمان پاتیمار
تعداد مقالات: 1
1. اثرات کارگاه پرورش ماهی سردآبی قزل‌کاج بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آب رودخانه هراز

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 51-60

سپیده سرخوش؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان