نویسنده = ابوالفضل عسکری ساری
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تاثیر هورمون اواپریم و عصاره غده هیپوفیز ماهی کپور بر شاخص‌های تولیدمثلی ماهی فیتوفاگ (Hipophthalmichthys molitrix)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-10

الهام جاسم نژاد؛ حدیده معبودی؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ فرود بساک کاهکش


2. بررسی تجمع فلزات سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در مراحل مختلف رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-48

میثاق طبیب زاده؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مهران جواهری بابلی؛ محمد ولایت زاده