نویسنده = سیدمصطفی مهدوی
تعداد مقالات: 1
1. پرورش شاه میگوی صخره ای خاردار (Panulirus homarus) در استخرهای بتنی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 105-112

عبدا... حق پناه؛ افشین قلیچی؛ سیدمصطفی مهدوی؛ یوسف ایری