نویسنده = فرهاد کیمرام
تعداد مقالات: 1
1. عادات غذایی ماهی کیلکای معمولی Bordin, 1904 caspia Clupeonella cultriventris در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 65-74

علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ فرهاد کیمرام؛ فرخ پرافکنده؛ داود کر