نویسنده = سیدمحمد وحید فارابی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با آب پائین دست رودخانه تجن

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 53-64

عبدالحمید آذری؛ سیدمحمد وحید فارابی؛ محمود قانعی تهرانی