نویسنده = عبدالرحیم وثوقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بوم شناختی جمعیت ماکروبنتوزهای رودخانه کلارود بابل(استان مازندران)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-42

صابر وطن‌دوست؛ عبدالرحیم وثوقی؛ محمد قلیزاده؛ مائده بابازاده