نویسنده = معصومه صفری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عصاره گیاه صبرزرد (vera Aleo) بر شاخص‌های رشد ماهی شیربت (Barbus grypus)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-8

معصومه صفری؛ مژده چله مال؛ مهرزاد مصباح