نویسنده = عبدالرحیم پذیرا
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی آلودگی رودخانه باهوش اهرم با استفاده از تنوع زیستی ماکروبنتوزها (استان بوشهر)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-20

فرشاد قنبری؛ عبدالرحیم پذیرا؛ فاضل امیری؛ سعید مغدانی؛ محمد ساکی انتظامی