نویسنده = کیوان عباسی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و بررسی فراوانی و ساختار طولی، وزنی و سنی ماهیان دریاچه ارسباران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-38

کیوان عباسی؛ سید محمد صلواتیان؛ علی عابدینی