نویسنده = سیدمحمد صلواتیان
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و بررسی فراوانی و ساختار طولی، وزنی و سنی ماهیان دریاچه ارسباران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-38

کیوان عباسی؛ سید محمد صلواتیان؛ علی عابدینی


2. بررسی وضعیت فیزیکوشیمیایی و فیتوپلانکتونی آب در دریاچه سد ارسباران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 49-58

علی عابدینی؛ سید محمد صلواتیان


3. تراکم و پراکنش زئوپلانکتونی سد مخزنی ارسباران

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-10

سیدمحمد صلواتیان؛ علی عابدینی؛ جلیل سبک‌آرا