نویسنده = عبدالرضا جهانبخشی
تعداد مقالات: 2
1. اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی، بر شاخص‌های رشد و بقاء میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium Rosenbergii)

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 61-70

عبدالرضا جهانبخشی؛ حمیدرضا احمدنیا مطلق؛ الناز عرفانی فر؛ امید صفری


2. تعیین سمیت کشنده و اثرات سم سایپرمترین بر شاخص‌های هماتولوژیکی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix, Richardson 1845)

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-76

محسن تجری؛ سیدعلی اکبر هدایتی؛ حامد کلنگی میاندره؛ عبدالرضا جهانبخشی